Esther

25 mei 2019, Oosterkerk - Hoorn

6 oktober 2019, Kooger Kerk- Zuid Scharwoude
Foto's

Toelichting

Het tot de verbeelding sprekende verhaal van Esther is thema in enkele prachtige oratoria. Händel zijn werk is het meest bekende. Het was zo bekend dat er zelfs een Hebreeuwse versie van is gemaakt. In Nederland verwerkte Lidarti dit verhaal tot een oratorium en in Frankrijk componeerde Charpentier een welluidende verklanking.

In deze uitvoering brengen we de hoogtepunten uit deze werken samen, afgewisseld door muziek van Joodse componisten, waaronder Salomone Rossi. De geschiedenis van de Sefardische joden (uit Spanje en Portugal) vertoont opvallende parallellen met het Esther-verhaal. Er is sprake van vervolging om hun joods-zijn. Er is een jodenvervolger die Haman heet, die je kunt vereenzelvigen met bijvoorbeeld keizer Karel V die de joden wilde verbannen uit zijn rijk of hertog Alva die niet alleen

de protestanten maar ook de Joden in de Republiek der Nederlanden vervolgde.

Programma

Salomone Rossi: Wedding Ode, Psalm 137, Madrigaal

Marc Antoine Charpentier: delen uit oratorium Esther

George Frideric Handel: delen uit oratorium Esther

Cristiano Giuseppe Lidarti: delen uit oratorium Esther

Een deel wordt gezongen in het Hebreeuws.

Met medewerking van

Leden uit het Barokensemble Accademia Amsterdam

Acteur, teksten Gottfrid van Eck