Over Sine Nomine


Foto Michael R. Nieweg

De zangers van Sine Nomine maken met elkaar de bijzondere koorklank die dit kamerkoor al 45 jaar kenmerkt. Al 25 jaar zingt het koor onder de inspirerende leiding van Paul Valk.

 

Het credo van het koor is om gezamenlijk een zo hoog mogelijk muzikaal niveau te bereiken en daarvoor zetten alle zangers zich volledig in. Het resultaat is telkens weer een prachtige uitvoering van klassieke en moderne koormuziek, waarbij de emoties en gevoelens van de muziekstukken tot leven komen.Doel en missie van Kamerkoor Sine Nomine
De vereniging heeft ten doel het propageren van de koorzang en het scheppen van de mogelijkheid voor amateurzangers om in koorverband te zingen en plezier te beleven aan het met elkaar muziek maken.

Dit doel wordt verwezenlijkt door:
- Wekelijkse repetities onder leiding van een professionele dirigent
- Het geven van concerten
- Het meewerken aan muzikale en culturele evenementen
- Tijdens de repetities onderricht te geven in algemene muzikale vorming en stemvorming.

Onze missie is uitstralen en laten horen dat zingen in een koor leuk en verrijkend is en dat klassieke muziek en modern repertoire spannend, afwisselend, mooi, vrolijk of serieus kan zijn.

 

Postadres

De Zeelt 7

1747 ET  Tuitjenhorn

 

Contactgegevens

Mail: info@sinenominealkmaar.nl
Web: www.sinenominealkmaar.nl

 

RSIN/fiscaal nummer
815018873

 

Rekeningnummer voor Vrienden
NL14 INGB 0005 0815 01 t.n.v. Sine Nomine

 

Beloningsbeleid
Het bestuur is onbezoldigd.

 

Functies en namen van de bestuurders
Voorzitter: Ineke Reisiger
Secretaris: Marga van der Pol
Penningmeester Wilbert Sentenie

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2019-2023

 

Download
Beleidsplan 2019-2023 Sine Nomine Alkmaar verkort
Beleidsplan 2019-2023 Sine Nomine Alkmaa
Adobe Acrobat document 216.3 KB