Bestuur


Ineke Reisiger, voorzitter

Eindverantwoordelijk;

Bepaalt agenda vergaderingen;

Coördineert alle taken;

Contactpersoon voor dirigent en derden, woordvoerder.

Mail onze voorzitter


Marga van der Pol, secretaris

Notuleert vergaderingen;

Voert externe correspondentie;

Verzorgt interne communicatie en aanvragen nieuwe leden;

Beheert ledenlijst

Mail onze secretaris


Wilbert Sentenie, penningmeester

Financieel verantwoordelijk;

Donateursbeleid.

Mail onze penningmeester


Ewout Vet

Ewout Vet, algemeen bestuurslid en verantwoordelijk voor PR, Marketing &  Communicatie.

Mail ons algemeen bestuurslid