Kamerkoor Sine Nomine

Kamerkoor Sine Nomine Alkmaar

Foto Peter Huibers

Het koor

De zangers van Sine Nomine maken met elkaar de bijzondere koorklank die dit kamerkoor al meer dan 41 jaar kenmerkt. Al 25 jaar zingt het koor onder de inspirerende leiding van Paul Valk. Gezamenlijk een zo hoog mogelijk muzikaal niveau bereiken is het credo.Koorleden

Sopranen

Christine Dragt

Ineke Reisiger

Iris Wimmers

Janneke Schuppert

Maaike Sillmann

Marga van der Pol

Marleen Vixseboxse

Simone Sohier

 

 

Alten

Amèl van der Hulst

Carin Boonstoppel

Christa Bos

Cora Buter

Els Wennink

Loes Aartsen

Roosmarie van Dijk

Wilma Bos

 

 

 

Tenoren

Erik Beemster

Ewout Vet

Fred Jonkhart

Harry Jonkers

Hans Out

Hans Spaans

Wilfred Fennis

 

 

Bassen

Jeroen Doedens

Gert van der Meij

Pieter Schaper

Rik Bouma

Wilbert Sentenie

Wim TimmerProjectkoor leden

Sopranen

Alten

Tenoren

Bassen

Wessel SloetjesEreleden

Wim Moene

Klaartje van Leersum

Nel Beemster