Kamerkoor Sine Nomine

Foto Peter Huibers

Het koor

De zangers van Sine Nomine maken met elkaar de bijzondere koorklank die dit kamerkoor al meer dan 41 jaar kenmerkt. Al 25 jaar zingt het koor onder de inspirerende leiding van Paul Valk. Gezamenlijk een zo hoog mogelijk muzikaal niveau bereiken is het credo.Koorleden

sopranen

Christine Dragt

Anna Jonker

Marga van der Pol

Ineke Reisiger

Janneke Schuppert

Maaike Sillmann

Simone Sohier

Marleen Vixseboxse

Iris Wimmers

alten

Carin Boonstoppel

Christa Bos

Wilma Bos

Cora Butter

Roosmarie van Dijk

Anneke Goddijn

Loes Timmer

Els Wennink

 

tenoren

Erik Beemster

Wilfred Fennis

Fred Jonkhart

Hans Out

Hans Spaans

Ewout Vet

 

bassen

Jeroen Doedens

Gert van der Meij

Pieter Schaper

Wilbert Sentenie

Wim Timmer

Nico van der WelProjectleden

sopranen

alten

 Amèl van der Hulst

tenoren

Harry Jonkers

bassen

Rik Bouma

Pieter Feenstra

Wessel SloetjesEreleden

Wim Moene

Klaartje van Leersum

Nel Beemster