Donateur


Draagt u Sine Nomine een warm hart toe? Komt u regelmatig naar de concerten? Dan wilt u wellicht donateur worden van ons koor.

Donateursplaatsen

Als donateur heeft u het recht op twee gereserveerde plaatsen.

Op de eerste rijen houden wij hiervoor plaatsen vrij tot 15 minuten voor aanvang. U kunt vooraf aangeven of u hiervan gebruik wil maken.

Donateurskorting

De donateurskorting bedraagt € 3,00 per concert. De korting geldt ook voor een tweede bezoeker, mits door de donateur vergezeld.

Donatiebedrag

De donateursbijdrage bedraagt minimaal € 30,00 per jaar. U mag natuurlijk altijd een hoger bedrag overmaken.

Aanmelden als donateur

Wilt u u aanmelden of heeft u nog vragen? Klik dan op nevenstaande knop om een mail te sturen. Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail van de penningmeester.