Bestuur


Roosmarie van Dijk, voorzitter

Eindverantwoordelijk;

Bepaalt agenda vergaderingen;

Coördineert alle taken;

Contactpersoon voor dirigent en derden, woordvoerder.

Mail onze voorzitter

Pieter Schaper, secretaris

Notuleert vergaderingen;

Voert externe correspondentie;

Verzorgt interne communicatie en aanvragen nieuwe leden;

Beheert ledenlijst

Mail onze secretaris

Hans Out, penningmeester

Financieel verantwoordelijk;

Donateursbeleid.

Mail onze penningmeester

Nico van der Wel, algemeen bestuurslid en verantwoordelijk voor in- en uitgaande post, flyers en programmaboekjes.

Mail ons algemeen bestuurslid