Bestuur


Roosmarie van Dijk, voorzitter

Eindverantwoordelijk;

Bepaalt agenda vergaderingen;

Coördineert alle taken;

Contactpersoon voor dirigent en derden, woordvoerder.

Mail onze voorzitter

Henk Schoonheim, secretaris

Notuleert vergaderingen;

Voert externe correspondentie;

Verzorgt interne communicatie en aanvragen nieuwe leden;

Beheert ledenlijst

Mail onze secretaris

Marten Kingma, penningmeester

Financieel verantwoordelijk;

Donateursbeleid.

Mail onze penningmeester

Maaike Sillmann, algemeen bestuurslid

Concertorganisatie samen met Christine Dragt.

Contactpersoon voor beheerders van concertruimten;

zorgt voor faciliteiten rondom de concerten.

Mail onze concertorganisatie

Vacature voor algemeen bestuurslid 

Wij zijn op zoek naar een algemeen bestuurslid i.v.m. het vertrek van Marga van der Pol uit het bestuur

 

                                          Mail hier ons perscontact